Sự kiện

Tích Lũy Nhận Thưởng

Hoan nghênh quý thiếu hiệp đến với Hiệp Khách Hành - Bước đột phá cho dòng webgame đánh theo lượt.

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Hiệp Khách Hành nhé!

Tích Lũy Nhận Thưởng

    • Thời gian: 09h00 ngày 22/08 - 23h59 ngày 28/08/2017.
    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng. Mỗi mốc Vàng tích lũy sẽ có 2 phần thưởng, thiếu hiệp sẽ tùy chọn nhận 1 trong 2 phần thưởng đó.
    • Cách thức tham gia:

Hiệp Khách HànhGiao diện hoạt động

Phần thưởng

Tích lũySố lần nhậnPhần thưởng 1Phần thưởng 2
1.500 Mảnh Tư Chất Đơn*2 + Phiếu Danh Vọng*2 + 100 Ngân Phiếu*50 + Quà Tiềm Năng Đơn*1 Mảnh Tư Chất Đơn*2 + Quà Thể Lực-Lục*1 + 100 Ngân Phiếu*50 + Quà Tiềm Năng Đơn*1
3.500 Mảnh Tư Chất Đơn*3 + Phiếu Danh Vọng*2 + 100 Ngân Phiếu*50 + Quà Tiềm Năng Đơn*1 Mảnh Tư Chất Đơn*3 + Quà Thể Lực-Lục*2 + 100 Ngân Phiếu*50 + Quà Tiềm Năng Đơn*1 
7.000 Nhiễm Sắc Quả*2 + Phiếu Danh Vọng*3 + 100 Ngân Phiếu*100 + Quà Tiềm Năng Đơn*2  Nhiễm Sắc Quả*2 + Quà Thể Lực-Lục*3 + 100 Ngân Phiếu*100 + Quà Tiềm Năng Đơn*2
15.000 Nhiễm Sắc Quả*3 + Phiếu Danh Vọng*3 + 100 Ngân Phiếu*100 + Quà Tiềm Năng Đơn*3 Nhiễm Sắc Quả*3 + Quà Thể Lực-Lam*1 + Túi Hiệp Hồn Đỏ*1 + Quà Tiềm Năng Đơn*3
40.000 Long Văn Bậc 8*2 + Phiếu Danh Vọng*4 + 100 Ngân Phiếu*150 + Quà Tiềm Năng Đơn*4 Hộp Đá Lv9*2 + Quà Thể Lực-Lam*1 + Túi Hiệp Hồn Đỏ*2 + Quà Tiềm Năng Đơn*4 
60.000 Huy Chương Đại Hiệp*1+ Phiếu Danh Vọng*4 + 100 Ngân Phiếu*150 + Quà Tiềm Năng Đơn*5 Huy Chương Đại Hiệp*1 + Quà Thể Lực-Lam*2 + Túi Hiệp Hồn Đỏ*3 + Quà Tiềm Năng Đơn*5
100.000 Huy Chương Đại Hiệp*1 + Phiếu Danh Vọng*4 + 100 Ngân Phiếu*300 + Quà Tiềm Năng Đơn*8 Huy Chương Đại Hiệp*1+ Quà Thể Lực-Lam*2 + Túi Hiệp Hồn Đỏ*4 + Quà Tiềm Năng Đơn*8 

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Hiệp Khách Hành

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Hiệp Khách Hành!