Sự kiện

Quà Nạp Lần Đầu

Hoan nghênh quý thiếu hiệp đến với Hiệp Khách Hành - Bước đột phá cho dòng webgame đánh theo lượt.

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Hiệp Khách Hành nhé!

Giới thiệu

    • Thời gian: Từ ngày 1 ~ ngày 7 từ khi mở server.
    • Điều kiện: Mỗi ngày nạp vàng lần đầu được nhận thưởng tương ứng.
    • Cách thức tham gia:

Hiệp Khách HànhGiao diện hoạt động

Phần thưởng

Nạp VàngPhần thưởng
Bất kỳ Quỷ Trảo Vàng Lv40*1 + Thú Cưỡi Đơn*5 + Quà Thể Lực Lục*5 + Thẻ Huyết Mạch*5 + Đá Cường Hóa*15 + Túi Chiến Hồn*5
388 Vàng Hộ Uyển Đỏ Lv40*1 + Thú Cưỡi Đơn*10 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*5 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*20 + Túi Chiến Hồn*10
888 Vàng Đá Tấn Công Lv7*2 + Thú Cưỡi Đơn*20 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*10 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*25 + Túi Chiến Hồn*20
Nạp VàngPhần thưởng
Bất kỳ Hổ Phù Vàng Lv40*1 + Huyền Thiết*5 + Quà Thể Lực Lục*5 + Thẻ Huyết Mạch*5 + Đá Cường Hóa*15 + Túi Chiến Hồn*5
388 Vàng Nhẫn Đỏ Lv40*1 + Huyền Thiết*10 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*5 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*20 + Túi Chiến Hồn*10
888 Vàng Đá Sinh Lực Lv7*1 + Huyền Thiết*20 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*10 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*25 + Túi Chiến Hồn*20
Nạp VàngPhần thưởng
Bất kỳ Mảnh Quỷ Trảm*10 + Lông Vũ*5 + Quà Thể Lực Lục*5 + Thẻ Huyết Mạch*5 + Đá Cường Hóa*15 + Túi Chiến Hồn*5
388 Vàng Dây Chuyền Đỏ Lv40*1 + Lông Vũ*10 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*5 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*20 + Túi Chiến Hồn*10
888 Vàng Đá Phòng Thủ Lv7*1 + Lông Vũ*20 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*10 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*25 + Túi Chiến Hồn*20
Nạp VàngPhần thưởng
Bất kỳ Sách Kỹ Năng Nộ Khí*3 + Mỹ Nhân Đơn*5 + Quà Thể Lực Lục*5 + Thẻ Huyết Mạch*5 + Đá Cường Hóa*15 + Túi Chiến Hồn*5
388 Vàng Ngọc Bội Đỏ Lv40*1 + Mỹ Nhân Đơn*10 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*5 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*20 + Túi Chiến Hồn*10
888 Vàng Đá Tốc Đánh Lv7*1 + Mỹ Nhân Đơn*20 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*10 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*25 + Túi Chiến Hồn*20
Nạp VàngPhần thưởng
Bất kỳ Đá Tấn Công Lv8*1 + Đá Kỳ Lân*5 + Quà Thể Lực Lục*5 + Thẻ Huyết Mạch*5 + Đá Cường Hóa*15 + Túi Chiến Hồn*5
388 Vàng Nón Đỏ Lv50*1 + Đá Kỳ Lân*10 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*5 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*20 + Túi Chiến Hồn*10
888 Vàng Đá Tấn Công Lv7*1 + Đá Kỳ Lân*20 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*10 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*25 + Túi Chiến Hồn*20
Nạp VàngPhần thưởng
Bất kỳ Quà Cửu Dương Tâm Pháp*1 + Kinh Mạch Đơn*5 + Quà Thể Lực Lục*5 + Thẻ Huyết Mạch*5 + Đá Cường Hóa*15 + Túi Chiến Hồn*5
388 Vàng Khải Giáp Đỏ Lv50*1 + Kinh Mạch Đơn*10 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*5 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*20 + Túi Chiến Hồn*10
888 Vàng Đá Sinh Lực Lv7*1 + Kinh Mạch Đơn*20 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*10 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*25 + Túi Chiến Hồn*20
Nạp VàngPhần thưởng
Bất kỳ Đá Tốc Đánh Lv8*1 + Mảnh Thuộc Tính Đơn*1 + Quà Thể Lực Lục*5 + Thẻ Huyết Mạch*5 + Đá Cường Hóa*15 + Túi Chiến Hồn*5
388 Vàng Giày Đỏ Lv50*1 + Mảnh Thuộc Tính Đơn*2 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*5 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*20 + Túi Chiến Hồn*10
888 Vàng Đá Phòng Thủ Lv7*1 + Mảnh Thuộc Tính Đơn*2 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*10 + Thẻ Huyết Mạch*10 + Đá Cường Hóa*25 + Túi Chiến Hồn*20

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Hiệp Khách Hành

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Hiệp Khách Hành!