Sự kiện

7 Ngày Xưng Hùng

Hoan nghênh quý thiếu hiệp đến với Hiệp Khách Hành - Bước đột phá cho dòng webgame đánh theo lượt.

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Hiệp Khách Hành nhé!

Giới thiệu

    • Thời gian: Từ ngày 1 ~ ngày 7 từ khi mở server.
    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày đạt điều kiện quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng.
    • Cách thức tham gia:

Hiệp Khách HànhGiao diện hoạt động

Phần thưởng

CấpPhần thưởng
40  Thú Cưỡi Đơn*1 + Túi Chiến Hồn*2 + Phiếu Bạc Khóa*5 + 10 Ngân Phiếu*20
42  Thú Trảo Tím Lv40*1 + Hộ Kiên Tím Lv40*1 + Phiếu Bạc Khóa*10 + 10 Ngân Phiếu*50
44  Hộ Giáp Tím Lv40*1 + Trang Sức Tím Lv40*1 + Hộ Phù Tím Lv40*1 + Hạng Khuyên Tím Lv40*1
46  Nón Cam Lv40*1 + Khải Giáp Cam Lv40*1 + Đai Cam Lv40*1 + Quần Cam Lv40*1
48  Ngọc Bội Cam Lv40*1 + Dây Chuyền Cam Lv40*1 + Hộ Uyển Cam Lv40*1 + Nhẫn Cam Lv40*1
50  Vũ Khí Cam Lv40*1 + Giày Cam Lv40*1 + Trảo Đỏ Lv50*1 + Hộp Đá Lv6*5
Thú Cưỡi
HạngPhần thưởng
1  Hộ Kiên Đỏ Lv50*1 + Vũ Khí Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Thú*10 + Thú Cưỡi Đơn*20
2  Hộ Kiên Đỏ Lv50*1 + Vũ Khí Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Thú*8 + Thú Cưỡi Đơn*15
3  Hộ Kiên Đỏ Lv50*1 + Vũ Khí Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Thú*6 + Thú Cưỡi Đơn*12
4 - 10  Hộ Kiên Đỏ Lv50*1 + Vũ Khí Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Thú*4 + Thú Cưỡi Đơn*8
11 - 20  Hộ Kiên Đỏ Lv50*1 + Vũ Khí Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Thú*2 + Thú Cưỡi Đơn*4
21 - 100  Hộ Kiên Đỏ Lv50*1 + Vũ Khí Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Thú*1 + Thú Cưỡi Đơn*2
Điều kiệnPhần thưởng
2 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*5 + Tư Chất Đơn Lv1*5 + Thú Cưỡi Đơn*2
3 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Tư Chất Đơn Lv1*8 + Thú Cưỡi Đơn*4
4 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Truyền-Thú Cưỡi Giác Bậc 4 + Thú Cưỡi Đơn*8 + Tiềm Năng Đơn Thú*1
5 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*12 + Truyền-Thú Cưỡi Cương Bậc 5 + Thú Cưỡi Đơn*8 + Tiềm Năng Đơn Thú*1
6 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*15 + Truyền-Thú Cưỡi Yên Bậc 6 + Thú Cưỡi Đơn*16 + Tiềm Năng Đơn Thú*1
7 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*20 + Truyền-Thú Cưỡi Đăng Bậc 7 + Thú Cưỡi Đơn*20 + Tiềm Năng Đơn Thú*2
8 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*25 + Truyền-Thú Cưỡi Giác Bậc 8 + Thú Cưỡi Đơn*30 + Tiềm Năng Đơn Thú*2
Thần Binh
HạngPhần thưởng
1 Đá Tốc Đánh Lv10*1 + Đai Đỏ Lv50*1 + Vạn Năng Thạch*10 + Huyền Thiết*20
2 Đá Tốc Đánh Lv9*1 + Đai Đỏ Lv50*1 + Vạn Năng Thạch*8 + Huyền Thiết*15
3 Đá Tốc Đánh Lv8*1 + Đai Đỏ Lv50*1 + Vạn Năng Thạch*6 + Huyền Thiết*12
4 - 10 Đá Tốc Đánh Lv8*1 + Đai Đỏ Lv50*1 + Vạn Năng Thạch*4 + Huyền Thiết*8
11 - 20 Đá Tốc Đánh Lv8*1 + Đai Đỏ Lv50*1 + Vạn Năng Thạch*2 + Huyền Thiết*4
21 - 100 Đá Tốc Đánh Lv8*1 + Đai Đỏ Lv50*1 + Vạn Năng Thạch*1 + Huyền Thiết*2
Điều kiệnPhần thưởng
2 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*5 + Tư Chất Đơn Lv1*5 + Huyền Thiết *2
3 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Tư Chất Đơn Lv1*8 + Huyền Thiết*4
4 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Truyền-Kiếm Phong Bậc 4 + Huyền Thiết*8 + Vạn Năng Thạch*1
5 Tầng 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*12 + Truyền-Kiếm Nhẫn Bậc 5 + Huyền Thiết*8 + Vạn Năng Thạch*1
6 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*15 + Truyền-Kiếm Bính Bậc 6 + Huyền Thiết*16 + Vạn Năng Thạch*1
7 Tầng 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*20 + Truyền-Kiếm Tiêu Bậc 7 + Huyền Thiết*20 + Vạn Năng Thạch*2
8 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*25 + Truyền-Kiếm Phong Bậc 8 + Huyền Thiết*30 + Vạn Năng Thạch*2
Cánh
HạngPhần thưởng
1 Hạng Khuyên Đỏ Lv60*1 + Khôi Đỏ Lv50*1 + Tư Chất Đơn-Cánh*10 + Lông Vũ*20
2 Hạng Khuyên Đỏ Lv60*1 + Khôi Đỏ Lv50*1 + Tư Chất Đơn-Cánh*8 + Lông Vũ*15
3 Hạng Khuyên Đỏ Lv60*1 + Khôi Đỏ Lv50*1 + Tư Chất Đơn-Cánh*6 + Lông Vũ*12
4 - 10 Hạng Khuyên Đỏ Lv60*1 + Khôi Đỏ Lv50*1 + Tư Chất Đơn-Cánh*4 + Lông Vũ*8
11 - 20 Hạng Khuyên Đỏ Lv60*1 + Khôi Đỏ Lv50*1 + Tư Chất Đơn-Cánh*2 + Lông Vũ*4
21 - 100 Hạng Khuyên Đỏ Lv60*1 + Khôi Đỏ Lv50*1 + Tư Chất Đơn-Cánh*1 + Lông Vũ*2
Điều kiệnPhần thưởng
2 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*5 + Tư Chất Đơn Lv1*5 + Lông Vũ*2
3 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Tư Chất Đơn Lv1*8 + Lông Vũ*4
4 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Truyền-Binh Lâm Bậc 4 + Lông Vũ*8 + Tư Chất Đơn-Cánh*1
5 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*10 + Truyền-Thương Khung Bậc 5 + Lông Vũ*12 + Tư Chất Đơn-Cánh*1
6 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*15 + Truyền-Thiên Tuyển Bậc 6 + Lông Vũ*16 + Tư Chất Đơn-Cánh*1
7 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*20 + Truyền-Dục Hỏa Bậc 7 + Lông Vũ*20 + Tư Chất Đơn-Cánh*2
8 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*25 + Truyền-Binh Lâm Bậc 8 + Lông Vũ*30 + Tư Chất Đơn-Cánh*2
Mỹ Nhân
HạngPhần thưởng
1  Trang Sức Đỏ Lv50*1 + Nhẫn Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*10 + Mỹ Nhân Đơn*20
2  Trang Sức Đỏ Lv50*1 + Nhẫn Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*8 + Mỹ Nhân Đơn*15
3  Trang Sức Đỏ Lv50*1 + Nhẫn Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*6 + Mỹ Nhân Đơn*12
4 - 10  Trang Sức Đỏ Lv50*1 + Nhẫn Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*4 + Mỹ Nhân Đơn*8
11 - 20  Trang Sức Đỏ Lv50*1 + Nhẫn Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*2 + Mỹ Nhân Đơn*4
21 - 100  Trang Sức Đỏ Lv50*1 + Nhẫn Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*1 + Mỹ Nhân Đơn*2
Điều kiệnPhần thưởng
2 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*5 + Tư Chất Đơn Lv1*5 + Mỹ Nhân Đơn*2
3 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Tư Chất Đơn Lv1*8 + Mỹ Nhân Đơn*4
4 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Truyền-Mỹ Nhân Sức Bậc 4 + Mỹ Nhân Đơn*8 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*1
5 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*10 + Truyền-Mỹ Nhân Khố Bậc 5 + Mỹ Nhân Đơn*12 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*1
6 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*15 + Truyền-Mỹ Nhân Trạc Bậc 6 + Mỹ Nhân Đơn*16 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*1
7 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*20 + Truyền-Mỹ Nhân Liên Bậc 7 + Mỹ Nhân Đơn*20 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*2
8 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*25 + Truyền-Mỹ Nhân Sức Bậc 8 + Mỹ Nhân Đơn*30 + Tiềm Năng Đơn-Mỹ Nhân*2
Kỳ Lân Tí
HạngPhần thưởng
1  Hộ Phù Đỏ Lv50*1 + Giày Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*10 + Đá Kỳ Lân*20
2  Hộ Phù Đỏ Lv50*1 + Giày Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*8 + Đá Kỳ Lân*15
3  Hộ Phù Đỏ Lv50*1 + Giày Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*6 + Đá Kỳ Lân*12
4 - 10  Hộ Phù Đỏ Lv50*1 + Giày Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*4 + Đá Kỳ Lân*8
11 - 20  Hộ Phù Đỏ Lv50*1 + Giày Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*2 + Đá Kỳ Lân*4
21 - 100  Hộ Phù Đỏ Lv50*1 + Giày Đỏ Lv50*1 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*1 + Đá Kỳ Lân*2
Điều kiệnPhần thưởng
2 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*5 + Tư Chất Đơn Lv1*5 + Đá Kỳ Lân*2
3 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Tư Chất Đơn Lv1*8 + Đá Kỳ Lân*4
4 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Truyền-Kỳ Lân Sáo Bậc 4 + Đá Kỳ Lân*8 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*1
5 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*10 + Truyền-Kỳ Lân Giáp Bậc 5 + Đá Kỳ Lân*12 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*1
6 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*15 + Truyền-Kỳ Lân Tinh Bậc 6 + Đá Kỳ Lân*16 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*1
7 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*20 + Truyền-Kỳ Lân Thạch Bậc 7 + Đá Kỳ Lân*20 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*2
8 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*25 + Truyền-Kỳ Lân Sáo Bậc 8 + Đá Kỳ Lân*30 + Tiềm Năng Đơn-Kỳ Lân*2
Kinh Mạch
HạngPhần thưởng
1  Liên Đỏ Lv50*1 + Đá Tấn Công Lv10*1 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*10 + Kinh Mạch Đơn*20
2  Liên Đỏ Lv50*1 + Đá Tấn Công Lv9*1 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*8 + Kinh Mạch Đơn*15
3  Liên Đỏ Lv50*1 + Đá Tấn Công Lv8*1 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*6 + Kinh Mạch Đơn*12
4 - 10  Liên Đỏ Lv50*1 + Đá Tấn Công Lv8*1 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*4 + Kinh Mạch Đơn*8
11 - 20  Liên Đỏ Lv50*1 + Đá Tấn Công Lv8*1 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*2 + Kinh Mạch Đơn*4
21 - 100  Liên Đỏ Lv50*1 + Đá Tấn Công Lv8*1 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*1 + Kinh Mạch Đơn*2
Điều kiệnPhần thưởng
2 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*5 + Tư Chất Đơn Lv1*5 + Kinh Mạch Đơn*2
3 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Tư Chất Đơn Lv1*8 + Kinh Mạch Đơn*4
4 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Truyền-Thiên Thần Bậc 4 + Kinh Mạch Đơn*8 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*1
5 Tầng 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*10 + Truyền-Nguyên Hồn Bậc 5 + Kinh Mạch Đơn*12 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*1
6 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*15 + Truyền-Kỳ Kinh Bậc 6 + Kinh Mạch Đơn*16 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*1
7 Tầng 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*20 + Truyền-Bát Mạch Bậc 7 + Kinh Mạch Đơn*20 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*2
8 Tầng 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*25 + Truyền-Thiên Thần Bậc 8 + Kinh Mạch Đơn*30 + Tiềm Năng Đơn-Kinh Mạch*2
Lực Chiến
HạngPhần thưởng
1  Huy Chương Đại Hiệp*1 + Giày Đỏ*1 + Khôi Đỏ*1 + Đá Sinh Lực Lv10*1
2   Huy Chương Đại Hiệp*1 + Giày Đỏ*1 + Khôi Đỏ*1 + Đá Sinh Lực Lv9*1
3   Huy Chương Đại Hiệp*1 + Giày Đỏ*1 + Khôi Đỏ*1 + Đá Sinh Lực Lv8*1
4 - 10   Túi Quyển Tâm Pháp*10 + Giày Đỏ*1 + Khôi Đỏ*1 + Đá Sinh Lực Lv8*1
11 - 20   Túi Quyển Tâm Pháp*6 + Giày Đỏ*1 + Khôi Đỏ*1 + Đá Sinh Lực Lv8*1
21 - 100   Túi Quyển Tâm Pháp*3 + Giày Đỏ*1 + Khôi Đỏ*1 + Đá Sinh Lực Lv8*1
Điều kiệnPhần thưởng
Lực chiến đạt 350.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 390.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Lực chiến đạt 430.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 470.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Lực chiến đạt 510.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 550.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Lực chiến đạt 590.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 630.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Lực chiến đạt 670.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 710.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Lực chiến đạt 750.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 790.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Lực chiến đạt 830.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 870.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Lực chiến đạt 910.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 950.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Lực chiến đạt 990.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 1.030.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Lực chiến đạt 1.070.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Mảnh Thời Trang*1
Lực chiến đạt 1.110.000  Phiếu Danh Vọng*5 + 100 Ngân Phiếu*10 + Túi Chiến Hồn*10 + Ấn Ký Thẻ Bài*1
Phi Kỵ
HạngPhần thưởng
1 Thú Trảo Lv60*1 + Hộ Giáp Đỏ Lv60*1 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*10 + Phi Kỵ Đơn*20
2 Thú Trảo Lv60*1 + Hộ Giáp Đỏ Lv60*1 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*8 + Phi Kỵ Đơn*15
3 Thú Trảo Lv60*1 + Hộ Giáp Đỏ Lv60*1 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*6 + Phi Kỵ Đơn*10
4 - 10 Thú Trảo Lv60*1 + Hộ Giáp Đỏ Lv60*1 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*4 + Phi Kỵ Đơn*8
11 - 20 Thú Trảo Lv60*1 + Hộ Giáp Đỏ Lv60*1 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*2 + Phi Kỵ Đơn*5
21 - 100 Thú Trảo Lv60*1 + Hộ Giáp Đỏ Lv60*1 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*1 + Phi Kỵ Đơn*2
Điều kiệnPhần thưởng
2 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*5 + Tư Chất Đơn Lv1*5 + Phi Kỵ Đơn*2
3 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Tư Chất Đơn Lv1*8 + Phi Kỵ Đơn*4
4 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*8 + Truyền-Liên Hoa Bậc 4 + Phi Kỵ Đơn*8 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*1
5 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*10 + Truyền-Phá Thiên Bậc 5 + Phi Kỵ Đơn*12 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*1
6 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*15 + Truyền-Luân Hồi Bậc 6 + Phi Kỵ Đơn*16 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*1
7 Bậc 0 Sao Tư Chất Đơn Lv1*20 + Truyền-Bát Quái Bậc 7 + Phi Kỵ Đơn*20 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*2
8 Bậc 0 Sao Thẻ Huyết Mạch*25 + Truyền-Thiên Thần Bậc 8 + Phi Kỵ Đơn*30 + Tiềm Năng Đơn-Phi Kỵ*2

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Hiệp Khách Hành

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Hiệp Khách Hành!