Chi tiết Tướng

Hoàng Dung

Hoàng Dung

 • Phẩm chất:

  Đỏ
 • Vị trí:

  Trợ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Ưng Kích Trường Không Tấn công kẻ địch 1 lần

  Lan Hoa Phất Huyệt Thủ Giúp 2 đồng đội có tỉ lệ máu thấp nhất hồi sinh lực

 • Bị động

  Huyền Minh Hộ Thể Giảm 25% sát thương

  Ngũ Hành Vô Cương Sinh lực +25%

  Di Hình Hoán Ảnh Tốc Đánh +25%

 • Nhóm

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác