Chi tiết Tướng

Thạch Phá Thiên

Thạch Phá Thiên

 • Phẩm chất:

  Đỏ
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Viêm Viêm Công Tấn công kẻ địch 1 lần

  Thái Huyền Chân Công Gây cho tất cả địch hàng ngẫu nhiên sát thương bằng 110% tấn công + 200 điểm , gây thêm sát thương bằng 5% sinh lực bản thân bị mất

 • Bị động

  Quy Súc Đại Pháp Khi sinh lực dưới 50% , giảm sát thương tăng 50%

  Cùng Truy Mảnh Đả Gây thêm 50% sát thương cho địch sinh lực dưới 50%

  Thôi Khô Lạp Hủ Tấn công bỏ qua 25% phòng thủ của kẻ địch

 • Nhóm

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác