Chi tiết Tướng

Mộc Đảo Chủ

Mộc Đảo Chủ

 • Phẩm chất:

  Đỏ
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Ngũ Lôi Oanh Đỉnh Tấn công kẻ địch 1 lần

  Huyền Minh Chưởng Gây cho tất cả địch hàng sau sát thương bằng 110% tấn công + 200 điểm , có 45% khiến địch giảm tấn công 2 lượt

 • Bị động

  Thôi Khô Lạp Hủ Tấn công bỏ qua 25% phòng thủ của kẻ địch

  Cùng Truy Mảnh Đả Gây thêm 50% sát thương cho địch sinh lực dưới 50%

  Viêm Long Chi Kích Bạo Kích +50%

 • Nhóm

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác