Chi tiết Tướng

Long Đảo Chủ

Long Đảo Chủ

 • Phẩm chất:

  Đỏ
 • Vị trí:

  Thủ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Thiên Canh Quyền Tấn công kẻ địch 1 lần

  Đại Suất Bi Thủ Gây cho tất cả địch hàng trước sát thương bằng 110% tấn công + 200 điểm , bản thân nhận hộ thuẫn bằng 20% sinh lực tối đa trong 2 lượt

 • Bị động

  Huyền Minh Hộ Thể Giảm sát thương +25%

  Ngũ Hành Vô Cương Sinh Lực + 25%

  Đồng Bì Thiết Cốt Chống đỡ +50%

 • Nhóm

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương.

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác