Chi tiết Tướng

Sử Tiểu Thúy

Sử Tiểu Thúy

 • Phẩm chất:

  Đỏ
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Ngọc Tuyền Dư Ngược Tấn công kẻ địch 1 lần

  Niêm Diệp Phi Hoa Gây cho tất cả địch hàng trước sát thương bằng 108% tấn công + 200 điểm , 20% khiến địch không thể đánh thường 1 lượt

 • Bị động

  Thôi Khô Lạp Hủ Tấn công bỏ qua 25% phòng thủ của kẻ địch

  Xảo Đoạt Thiên Binh Niêm Diệp Phi Hoa chắc chắn tước vũ khí kẻ địch

  Viêm Long Chi Kích Bạo Kích +50%

 • Nhóm

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác