Chi tiết Tướng

Bạch Tự Tại

Bạch Tự Tại

 • Phẩm chất:

  Đỏ
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Tiên Nhân Chỉ Lộ Tấn công kẻ địch 1 lần

  Tuyết Sơn Kiếm Pháp Gây cho toàn phe địch sát thương bằng 76% tấn công +200 điểm, 20% bỏ qua phòng thủ

 • Bị động

  Viêm Long Chi Kích Bạo Kích +50%

  Di Hình Hoán Ảnh Tốc đánh +25%

  Long Viêm Chi Nộ Bạo Thương +50%

 • Nhóm

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%.

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác