Chi tiết Tướng

Phong Vạn Lý

Phong Vạn Lý

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Thủ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Thính Phong Xuy Tuyết Tấn công kẻ địch 1 lần

  Kình Thiên Nhất Kiếm Gây cho mục tiêu trên 1 hàng dọc sát thương bằng 110% tấn công +200 điểm , bản thân nhận hộ thuẫn bằng 20% sinh lực tối đa trong 2 lượt

 • Bị động

  Huyền Minh Hộ Thể Giảm sát thương +25%

  Ngũ Hành Vô Cương Sinh Lực + 25%

 • Nhóm

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác