Chi tiết Tướng

Bạch Vạn Kiếm

Bạch Vạn Kiếm

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Kiếm Khí Trường Hà Tấn công kẻ địch 1 lần

  Kiếm Xuất Như Long Gây cho địch hàng bất kỳ sát thương băng 112% tấn công + 200 điểm , tấn công bỏ qua chống đỡ

 • Bị động

  Phá Phủ Trầm Châu Khi sinh lực dưới 50% , tấn công tăng 50%

  Thị Sát Thành Tính Diệt thành công 1 kẻ địch , tấn công tăng 50%

 • Nhóm

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương.

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác