Chi tiết Tướng

Thạch Thanh

Thạch Thanh

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Kiếm Chuyển Lưu Vân Tấn công kẻ địch 1 lần

  Hắc Bạch Song Kiếm Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương bằng 110% tấn công + 200 điểm , 20% giảm tốc đánh mục tiêu 2 lượt

 • Bị động

  Di Hình Hoán Ảnh Tốc đánh +25%

  Âm Dương Thác Loạn Hắc Bạch Song Kiếm chắc chắn giảm tốc đánh mục tiêu

 • Nhóm

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác