Chi tiết Tướng

Tư Đồ Hoành

Tư Đồ Hoành

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Thủ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Cầm Long Quyết Tấn công kẻ địch 1 lần

  Bát Trảo Kim Long Gây cho toàn phe địch sát thương bằng 775 tấn công + 200 điểm , bản thân nhận hộ thuẫn bằng 20% sinh lực tối đa trong 2 lượt

 • Bị động

  Đồng Bì Thiết Cốt Chống đỡ +50%

  Ngũ Hành Vô Cương Sinh Lực + 25%

 • Nhóm

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác