Chi tiết Tướng

Kiều Ngũ Nương

Kiều Ngũ Nương

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Hoa Ngữ Tô Tâm Tấn công kẻ địch 1 lần

  Ám Nhiên Tiêu Hồn Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương bằng 110% tấn công + 200 điểm , 40% giảm bạo kích mục tiêu 2 lượt

 • Bị động

  Viêm Long Chi Kích Bạo Kích +50%

  Long Viêm Chi Nộ Bạo Thương +50%

 • Nhóm

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương.

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác