Chi tiết Tướng

Đại Bi Lão Nhi

Đại Bi Lão Nhi

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Trợ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Phật Tâm Quyết Tấn công kẻ địch 1 lần

  Chúng Sinh Phổ Độ Giúp toàn phe ta hồi sinh lực bằng 30% tấn công + 200 điểm , tăng 10% tấn công 2 lượt

 • Bị động

  Ngũ Hành Vô Cương Sinh Lực + 25%

  Di Hình Hoán Ảnh Tốc đánh +25%

 • Nhóm

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%.

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác