Chi tiết Tướng

Lý Tứ

Lý Tứ

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Trừng Ác Tấn công kẻ địch 1 lần

  Túy Chuyển Càn Khôn Gây cho 1 kẻ địch hàng sau sát thương bằng 126% tấn công + 200 điểm , giảm thêm 25 sinh lực mục tiêu

 • Bị động

  Cùng Truy Mảnh Đả Gây thêm 50% sát thương cho địch sinh lực dưới 50%

  Thị Sát Thành Tính Diệt thành công 1 kẻ địch , tấn công tăng 50%

 • Nhóm

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương.

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác