Chi tiết Tướng

Triển Phi

Triển Phi

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Thủ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Phiến Ảnh Vô Trung Tấn công kẻ địch 1 lần

  Thiết Sa Chưởng Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương bằng 112% tấn công + 200 điểm , bản thân nhận hộ thuẫn bằng 20% sinh lực tối đa trong 2 lượt

 • Bị động

  Huyền Minh Hộ Thể Giảm sát thương +25%

  Ngũ Hành Vô Cương Sinh Lực + 25%

 • Nhóm

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác