Chi tiết Tướng

Trương Tam

Trương Tam

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Thưởng Thiện Tấn công kẻ địch 1 lần

  Hoành Tảo Bát Hoang Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương bằng 112% tấn công +200 điểm, 40% gây mất sinh lực 3 lượt

 • Bị động

  Phá Phủ Trầm Châu Khi sinh lực dưới 50% , tấn công tăng 50%

  Huyết Lưu Bát Hoang Hoành Tảo Bát Hoang chắc chắn khiến địch mất sinh lực

 • Nhóm

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác