Chi tiết Tướng

Diệt Âm Sư Thái

Diệt Âm Sư Thái

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Trợ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Linh Sơn Thi Vũ Tấn công kẻ địch 1 lần

  Tịnh Bình Cam Lộ Giúp đồng đội sinh lực thấp nhất hồi sinh lực bằng 60% tấn công + 200 điểm , tăng hộ thuẫn bằng 10% sinh lực tối đa trong 2 lượt

 • Bị động

  Huyền Minh Hộ Thể Giảm sát thương +25%

  Ngũ Hành Vô Cương Sinh Lực + 25%

 • Nhóm

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt.

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác