Chi tiết Tướng

Đinh Bất Tứ

Đinh Bất Tứ

 • Phẩm chất:

  Cam
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Độc Phách Hoa Sơn Tấn công kẻ địch 1 lần

  Kim Long Tiên Pháp Gây cho tất cả địch hàng ngẫu nhiên sát thương bằng 90% tấn công + 200 điểm , 50% tăng phá kích bản thân 2 lượt

 • Bị động

  Thôi Khô Lạp Hủ Tấn công bỏ qua 25% phòng thủ của kẻ địch

  Cùng Truy Mảnh Đả Gây thêm 50% sát thương cho địch sinh lực dưới 50%

 • Nhóm

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%.

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác