Chi tiết Tướng

Thiết San Hô

Thiết San Hô

 • Phẩm chất:

  Tím
 • Vị trí:

  Trợ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Ngọc Tiêu Điêu Linh Tấn công kẻ địch 1 lần

  Sinh Tiêu Cổ Vũ Cổ vũ tất cả đơn vị đồng đội chiến đấu , tấn công +24% , duy trì 2 lượt

 • Bị động

  Huyền Minh Hộ Thể Giảm sát thương +25%

 • Nhóm

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác