Chi tiết Tướng

Đinh Bất Tam

Đinh Bất Tam

 • Phẩm chất:

  Tím
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Đánh Đòn Cảnh Tỉnh Tấn công kẻ địch 1 lần

  Hắc Sát Chưởng Gây cho mục tiêu trên 1 hàng dọc sát thương bằng 90% tấn công +200 điểm , 50% tăng bạo kích bản thân 2 lượt

 • Bị động

  Long Viêm Chi Nộ Bạo thương tăng 50%

 • Nhóm

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương.

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác