Chi tiết Tướng

Xung Hư Đạo Trưởng

Xung Hư Đạo Trưởng

 • Phẩm chất:

  Tím
 • Vị trí:

  Thủ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Bút Họa Âm Dương Tấn công kẻ địch 1 lần

  Thượng Thanh Chưởng Pháp Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương bằng 110% tấn công +200 điểm, bản thân nhận hộ thuẫn bằng 20% sinh lực tối đa trong 2 lượt

 • Bị động

  Huyền Minh Hộ Thể Giảm sát thương +25%

 • Nhóm

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác