Chi tiết Tướng

Thiên Hư Đạo Trưởng

Thiên Hư Đạo Trưởng

 • Phẩm chất:

  Tím
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Linh Hư Ngự Kiếm Tấn công kẻ địch 1 lần

  Kiếm Chủ Thiên Địa Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương bằng 110% tấn công +200 điểm, 50% giảm chống đỡ mục tiêu 2 lượt

 • Bị động

  Thần Binh Tấn công + 25 %

 • Nhóm

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác