Chi tiết Tướng

Tôn Vạn Niên

Tôn Vạn Niên

 • Phẩm chất:

  Tím
 • Vị trí:

  Thủ
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Bình Hồ Đoạn Nguyệt Tấn công kẻ địch 1 lần

  Thiên Canh Thuẫn Nhận 1 hộ thuẫn bằng 30% sinh lực tối đa, duy trì 2 lượt

 • Bị động

  Huyền Minh Hộ Thể Giảm 25% sát thương

 • Nhóm

  Hùng Miêu Đột Kích Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 25% sát thương cho nhân vật phe địch

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác