Chi tiết Tướng

Hoa Vạn Tử

Hoa Vạn Tử

 • Phẩm chất:

  Tím
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Thương Tùng Nghênh Khách Tấn công kẻ địch 1 lần

  Tuyết Hoa Lục Xuất Gây cho tất cả kẻ địch hàng sau sát thương bằng 100% tấn công +200 điểm, 50% giảm kháng bạo mục tiêu

 • Bị động

  Viêm Long Chi Kích Bạo Kích +50%

 • Nhóm

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt.

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác