Chi tiết Tướng

Lâm Nhược Tiên

Lâm Nhược Tiên

 • Phẩm chất:

  Tím
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Bi Hoan Ly Hợp Tấn công kẻ địch 1 lần

  Phong Hoa Tuyết Nguyệt Gây cho kẻ địch hàng sau sát thương bằng 110% tấn công + 200 điểm, 50% gây mất sinh lực

 • Bị động

  Thôi Khô Lạp Hủ Tấn công bỏ qua 25% phòng thủ của kẻ địch

 • Nhóm

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương.

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác