Chi tiết Tướng

Nam Cung Dật

Nam Cung Dật

 • Phẩm chất:

  Tím
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  --
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Liêu Nguyên Thương Pháp Tấn công kẻ địch 1 lần

  Tịch Dương Long Thiểm Gây cho kẻ địch hàng sau sát thương bằng 100% tấn công + 200 điểm, 50% gây mất sinh lực

 • Bị động

  Tịch Dương Thần Binh Thi triển TỊch Dương Long Thiểm, mất sinh lực tăng 100%

 • Nhóm

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác