Chi tiết Tướng

Ngô Đạo Thông

Ngô Đạo Thông

 • Phẩm chất:

  Lam
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  Tân Thủ
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Sinh Tử Phán Quan Tấn công kẻ địch 1 lần

  Bút Mặc Luyện Ngục Gây cho kẻ địch hàng trước sát thương bằng 110% tấn công + 200 điểm

 • Bị động

  Viêm Long Chi Kích Bạo Kích +50%

  Long Viêm Chi Nộ Bạo Thương +50%

 • Nhóm

  Thái Thanh Ngự Vân Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, đồng thời khiến địch giảm 2% tốc độ trong 2 lượt

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác