Chi tiết Tướng

Tạ Yên Khách

Tạ Yên Khách

 • Phẩm chất:

  Lục
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  Tân Thủ
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Bích Châm Chưởng Tấn công kẻ địch 1 lần

  Đạn Chỉ Thần Thông Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương bằng 112% tấn công +200 điểm, xóa 1 hiệu quả có lợi của mục tiêu

 • Bị động
 • Nhóm

  Lôi Long Giáng Thế Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, kèm 2000 sát thương

  Phần Thế Long Hỏa Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu sinh lực dưới 50%

Xuất trận cùng Dịch Thiên Hành sẽ nhận được hiệu quả Thưởng Phạt - Đơn vị đồng đội tăng 5% tốc đánh.

--------------------------------------------


Các tướng khác