Chi tiết Tướng

Đinh Đan

Đinh Đan

 • Phẩm chất:

  Lục
 • Vị trí:

  Công
 • Sao:

  1
 • Cấp chiêu mộ:

  Tân Thủ
 • Đánh giá:

  100
 • Tư chất:

  • Sinh lực
  • Tấn Công
  • Phòng thủ
  • Tốc đánh

Kỹ năng:

 • Chủ động

  Lưu Tinh Truy Nguyệt Gây cho kẻ địch hàng trước sát thương bằng 110% tấn công + 200 điểm.

 • Bị động
 • Nhóm

  Hỏa Ngưu Bôn Tập Dùng 25% tổng tấn công của nhân vật và thú cưng tấn công địch, gây cho đơn vị phía sau 25% sát thương.

Hiệp khách khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, tăng cấp, tăng sao, tăng thiên phú, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------


Các tướng khác