Cẩm Nang

Xông Pha Giang Hồ

N guyên liệu tiến cấp luôn là tài nguyên mà bao nhân sĩ giang hồ tìm kiếm. Hiệp Hồn để chiêu mộ Hiệp Khách mới xây dựng đội hình phong phú, Chiền Hồn để nâng cấp Hiệp Khách, gia tăng sức mạnh. Tin chắc rằng Xông Pha Giang Hồ sẽ là nơi chư vị thiếu hiệp không thể bỏ qua bởi phần thưởng vô cùng hấp dẫn của nó.

Xông Pha Giang Hồ

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 23.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Thí Luyện Giang Hồ, chọn Xông Pha Giang Hồ để mở giao diện hoạt động.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện phó bản Xông Pha Giang Hồ

  • Phó bản gồm nhiều tầng Boss khác nhau, tầng càng cao độ khó càng cao.
  • Khiêu chiến thành công Boss để vượt tầng. Khiêu chiến tầng trước mới mở được tầng sao.

Hiệp Khách HànhKhiêu chiến Boss mỗi tầng

  • Qua ngày sẽ làm mới lượt khiêu chiến.
  • VIP được Càn quét nhanh. Càn quét đến tầng cao nhất mà thiếu hiệp đã vượt qua trước đó.

Hiệp Khách HànhCàn quét nhanh

  • Khi vượt các tầng 5, 10, 15, 20,... sẽ được mua vật phẩm ở Cửa hàng Ưu Đãi tương ứng.

Hiệp Khách HànhCửa hàng Ưu Đãi

  • Phần thưởng:
   • Vượt mỗi tầng Boss được nhận Hiệp Hồn LamChiến Hồn.
   • Vượt tầng Boss Rương kho báu được nhận Hiệp Hồn CamChiến Hồn.

Phần thưởng vượt tầng Boss Rương kho báu

  • Ngoài ra, có xác suất nhận "Mảnh Xông Pha Giang Hồ" để tăng cấp Đồ Giám.

Mảnh Xông Pha Giang Hồ