Cẩm Nang

Thú Cưỡi

Thú Cưỡi là bạn đồng hành trung thành và tận tụy. Bước đường du hiệp sẽ càng thuận lợi hơn khi bên cạnh thiếu hiệp lúc nào cũng có người bạn này. Không những có ngoại hình đẹp mắt, các Thú cưỡi còn giúp gia tăng các chỉ số thuộc tính cho nhân vật.

Thú Cưỡi

    • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 14.
    • Nhấp biểu tượng Thú Cưỡi hoặc phím tắt L để mở giao diện.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Thú Cưỡi

    • Dùng Thú Cưỡi Đơn để tăng bậc Thú Cưỡi. Tăng đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình Thú Cưỡi mới và tăng cấp Kỹ Năng Thú Cưỡi. Xem và chọn ngoại hình Thú Cưỡi tại Đồ Giám.
    • Thú Cưỡi Đơn có được từ Tiệm Công Trạng, Động Thiên Phúc Địa hoặc mua ở Cửa Hàng.

    • Ngoài ra có thể dùng Tiềm Năng Đơn - Thú để tăng thêm thuộc tính tăng bậc của Thú Cưỡi.

Hiệp Khách Hành

Một số hình ảnh Thú Cưỡi
TênHình ảnh
Thần Đề Chiến Câu
U Minh Ma Lang
Thiên Nhẫn Ma Hổ
Cửu Vĩ Thiên Hồ
Thâm Hồng Mộng Ma
Thánh Thú Thiên Lộc
Thanh Đế Kỳ Lân
Triều Thiên Dị Hống
Hồng Hoang Ngọc Long
Băng Tinh Phượng Hoàng
Lục Sát Long Hoàng
Liệt Diệm Chu Tước
Trúc Lâm Manh Chủ
Heo Thiết Giáp
Cẩm Lý