Cẩm Nang

Thần Binh

Bảo kiếm tặng anh hùng
Hồng phấn tặng giai nhân

Với những ai đã quen thuộc với Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm trong Ỷ Thiên Đồ Long ký của nhà văn Kim Dung thì nay trong thế giới Hiệp Khách Hành chúng ta sẽ gặp lại những thần binh tuyệt thế này.

Sở hữu thần binh không những khiến nhân vật thêm oai hùng mà nó còn mang thuộc tính hữu ích sẽ hố trợ cho chư vị thiếu hiệp trên con đường hành tẩu giang hồ và độc bá võ lâm.

Thần Binh

    • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 14.
    • Nhấp biểu tượng Thần Binh để mở giao diện.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Thần Binh

    • Dùng Huyền Thiết để tăng bậc Thần Binh. Bậc Thần Binh càng sao sử dụng Huyền Thiết càng nhiều. Tăng đến bậc sao nhất định sẽ kích hoạt kỹ năng Thần Binh tương ứng.
    • Huyền Thiết có được khi tham gia đánh Boss hoặc mua ở Cửa Hàng.

Hiệp Khách Hành

Một số hình ảnh Thần Binh
TênHình ảnh
Kim Xà Kiếm Hiệp Khách Hành
Can Tương Kiếm
Mạc Tà Kiếm
Du Long Kiếm
Hiên Viên Kiếm
Long Uyên Kiếm
Xích Tiêu Kiếm