Cẩm Nang

Tâm Pháp

Trên hành trình bôn tẩu giang hồ, nội công tâm pháp là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao thực lực của mỗi người. Tương truyền, tu luyện Tâm Pháp đạt đến cảnh giới thâm hậu nhất có thể một quyền lở núi, thân thể kim cang, đao thương bất nhập,...

Tâm Pháp

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 50.
  • Nhấp biểu tượng Tâm Pháp để mở giao diện.

Hiệp Khách HànhNhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Tâm Pháp

  • Mỗi nhân vật hoặc Hiệp Khách có 5 vị trí trang bị Tâm Pháp, không thể trang bị các Tâm Pháp cùng loại.
  • Tâm Pháp có 5 phẩm chất: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam.
  • Dùng Bạc Khóa tu luyện để nhận Tâm Pháp. Đạt Lv60 mở Tu luyện nhanh, có thể tu luyện liên tục đến khi túi Tâm Pháp đầy hoặc hết Bạc Khóa.
  • Bắt đầu tu luyện từ cấp thấp là Sơ Nhập.
  • Dùng 100 Vàng để tu luyện trực tiếp Tâm Pháp cấp cao Hồi Nguyên. Tu luyện tốn Vàng có xác suất nhận Tâm Pháp phẩm chất Tím, Cam.
  • Tâm Pháp không dùng đến có thể Gộp để nhận EXP Tâm Pháp, dùng tăng cấp Tâm Pháp khác.

Hiệp Khách Hành

  • Có thể dùng Quyển Tâm Pháp để đổi trực tiếp Tâm Pháp cao cấp.

Hiệp Khách Hành