Cẩm Nang

Mỹ Nhân

Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.

Từ ngàn xưa, thuở khai thiên lập quốc, anh hùng mấy ai qua được ải mỹ nhân. Bước đường bôn tẩu hành hiệp sẽ không còn cô độc khi bên cạnh thiếu hiệp có những mỹ nhân tuyệt sắc, nổi tiếng cổ kim cùng đồng hành. Các giai nhân không chỉ dịu dàng tha thướt mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa, những ngón tài nghệ của các nàng sẽ là vũ khí góp phần tiêu diệt kẻ thù địch.

Mỹ Nhân

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 53.
  • Nhấp biểu tượng Mỹ Nhân để mở giao diện.

Hiệp Khách HànhNhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Mỹ Nhân

  • Dùng Tín vật để chiêu mộ Mỹ Nhân tương ứng: Lạc Thần, Triệu Phi Yến, Đắc Kỷ, Hằng Nga, Bao Tự,...
  • Dùng Mỹ Nhân Đơn để tăng bậc Mỹ Nhân. Bậc càng cao sử dụng Mỹ Nhân Đơn càng nhiều.
  • Tăng Mỹ Nhân đến bậc sao nhất định sẽ nhận được Kỹ năng Mỹ Nhân tương ứng.
  • Mỹ Nhân Đơn có được khi tham gia đánh Boss.

Hiệp Khách Hành

  • Ngoài ra có thể dùng Thuộc Tính Đơn-Mỹ Nhân để tăng thêm thuộc tính tăng bậc Mỹ Nhân.

Hiệp Khách Hành

Hình ảnh một số Mỹ Nhân

Hiệp Khách HànhĐiêu Thuyền

Hiệp Khách HànhTriệu Phi Yến

Hiệp Khách HànhLạc Thần

Hiệp Khách HànhĐắc Kỷ

Hiệp Khách HànhBao Tự

Hiệp Khách HànhHằng Nga