Cẩm Nang

Kỳ Lân Tí

Kỳ Lân Tí có nguồn gốc sâu xa từ Hỏa Kỳ Lân - một trong Tứ Linh sống tại Lăng Vân Quật. Hỏa Kỳ Lân có nhiệm vụ bảo vệ Long mạch nhưng nó lại dùng sức mạnh để đi quấy rối khắp nơi.

Tương truyền máu của Hỏa Kỳ Lân dính vào cánh tay sẽ khiến cánh tay này trở nên bất thường, đao thương bất nhập, sức mạnh phi thường. Đó chính là Kỳ Lân Tí. Mỗi khi xuất chiêu, Kỳ Lân Tí tạo uy lực oai phong tựa dáng Hỏa Kỳ Lân, khiến đối thủ muôn phần khiếp sợ.

Kỳ Lân Tí

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 49.
  • Nhấp biểu tượng Kỳ Lân để mở giao diện.

Hiệp Khách HànhNhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Kỳ Lân Tí

  • Mỗi loại Kỳ Lân Tý có điều kiện sở hữu khác nhau. Đạt đủ điều kiện sẽ mở Kỳ Lân Tý tương ứng
  • Dùng Đá Kỳ Lân để tăng bậc Kỳ Lân Tí. Bậc Kỳ Lân Tí càng sao sử dụng Đá Kỳ Lân càng nhiều.
  • Đá Kỳ Lân có được khi tham gia Thí Luyện Giang Hồ hoặc mua ở Cửa Hàng.

Hiệp Khách Hành

  • Ngoài ra, có thể dùng Kỳ Lân Quả để tăng thêm thuộc tính cố định của Kỳ Lân Tí.

Hiệp Khách Hành

Hình ảnh một số loại Kỳ Lân Tí
TênHình ảnh
U Khải Hiệp Khách Hành
Phượng Minh Hiệp Khách Hành
Xích Diệm Hiệp Khách Hành
Long Chiến Hiệp Khách Hành
Diệt Thần Hiệp Khách Hành
Quỷ Trảm Hiệp Khách Hành
Ma Vương Hiệp Khách Hành
Băng Lân Hiệp Khách Hành