Cẩm Nang

Kinh Mạch

V õ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật có giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kinh mạch, bách huyệt lưu thông.

Thế nhưng, bao lâu nay chốn giang hồ vẫn chưa từng xuất hiện nhân vật thành công đả thông được toàn bộ kinh mạch. Việc tu luyện xưa nay phải trông vào vận khí, mỗi khi thất bại còn gây thương tổn đến kinh mạch, võ công không tiến mà lùi...

Truyền thuyết là vậy, nhưng liệu sẽ có vị anh hùng nào có thể đả thông 9 tầng kinh mạch, vang danh võ lâm?

Kinh Mạch

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 51.
  • Nhấp biểu tượng Kinh Mạch để mở giao diện.

Hiệp Khách HànhNhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Kinh Mạch

  • Có tổng cộng 9 tầng kinh mạch. Dùng Kinh Mạch Đơn để tăng bậc Kinh Mạch. Bậc càng cao sử dụng Kinh Mạch Đơn càng nhiều.
  • Tăng Kinh Mạch đến bậc sao nhất định sẽ nhận được Kỹ năng Kinh Mạch tương ứng.
  • Kinh Mạch Đơn có được khi tham gia các hoạt động sự kiện.

Hiệp Khách Hành

  • Ngoài ra có thể dùng Bát Mạch Đơn để tăng thêm thuộc tính cố định Kinh Mạch.

Hiệp Khách Hành