Cẩm Nang

Hiệp Khách Lệnh

C ứ mỗi 10 năm, đảo chủ Đảo Hiệp Khách gửi đến chư vị cao thủ cùng các hiệp khách có tiếng tăm trên giang hồ, tỏ hảo ý muốn mời các vị tề tựu tại tiệc cháo lạp bát, nghị bàn chuyện võ học. Đây cũng là dịp để các cao thủ võ lâm khám phá bí ẩn những câu thơ Hiệp Khách Hành, hóa giải kỳ ẩn trận hình giang hồ, tương ngộ hiệp khách bốn phương,...Ngoài ra, bản thân mỗi Hiệp Khách Lệnh cũng ẩn chứa những bí mật và sức mạnh của riêng nó...

Hiệp Khách Lệnh

  • Nhấp biểu tượng Phó Bản để mở giao diện:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Hiệp Khách Lệnh

  • Có 3 loại: Thanh Đồng Lệnh, Bạch Ngân Lệnh, Hoàng Kim Lệnh.
  • Mỗi loại Hiệp Khách Lệnh có những đặc quyền và thời gian sử dụng khác nhau.
   • Thanh Đồng Lệnh: Tốn 88 Vàng, thời hạn 30 ngày.
   • Bạch Ngân Lệnh: Tốn 488 Vàng, thời hạn 60 ngày.
   • Hoàng Kim Lệnh: Tốn 1.888 Vàng, thời hạn 90 ngày.

Hiệp Khách HànhĐặc quyền mỗi loại Hiệp Khách Lệnh khác nhau

 • Hiệp Khách Lệnh khi mua lần đầu được nhận quà tặng riêng.
 • Đặc biệt khi mở lần đầu Bạch Ngân Lệnh sẽ được tặng Kỳ Lân Tí - Thanh Long, và lần đầu mở Hoàng Kim Lệnh được tặng ngoại hình thú cưỡi Ác Thú.