Cẩm Nang

Động Thiên Phúc Địa

Được xem như là một ngôi nhà riêng của mỗi thiếu hiệp, có thể xây dựng công trình độc đáo và hữu ích, Sơn trang Động Thiên Phúc Địa giúp chư vị tu luyện thêm nhiều nguyên liệu quý giúp ích trên con đường chinh phục võ lâm.

Động Thiên Phúc Địa

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp..
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Động Thiên Phúc Địa để vào Sơn trang.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Giao diện Sơn trang Động Thiên Phúc Địa

Xây dựng kiến trúc
  • Nhấp Xây Dựng, chọn loại kiến trúc muốn xây dựng.
  • Có 4 loại kiến trúc. Xây dựng mỗi loại tốn Linh Khí.
Kiến trúcLợi ích thu được
Cây Thần Tạo ra Linh Khí (dùng tạo và tăng cấp kiến trúc), mỗi phút tạo 1 điểm Linh Khí, tối đa 720 điểm
Kim Khố Tạo Bạc Khóa
Lò Luyện Tạo Ngưng Thần Đơn, có tác dụng tăng % EXP Linh Khí khi ngồi thiền
Lôi Đài Tạo Chiến Hồn để tăng cấp Hiệp Khách

4 loại kiến trúc có thể xây dựng

 • Có thể nâng cấp kiến trúc, nâng cấp tốn Linh Khí. Cây Thần không thể nâng cấp.
Sử dụng Sơn Trang Động Thiên Phúc Địa
  • Thu hoạch: Thời gian tạo ra tài nguyên kết thúc có thể thu hoạch tài nguyên tương ứng.
  • Giúp đỡ: Có thể giúp hảo hữu tạo tài nguyên, giúp đỡ sẽ được thưởng. Mỗi ngày giúp đỡ tiêu diệt quái tối đa 10 lần, tối đa 20 lần giúp đỡ tiêu diệt Boss.
  • Ma Vương: Sơn trang sẽ bị Ma Vương xâm nhập bất chợt, diệt Ma Vương sẽ được thưởng.
  • Boss: Chủ nhân Sơn trang và người giúp đỡ tiêu diệt Boss đều được nhận thưởng. Tối đa nhận 5 phần thưởng giúp đỡ mỗi ngày.
  • Tầm bảo: Nhấp NPC Tầm bảo để mua vật phẩm với giá hấp dẫn. Có thể tầm bảo 1 lần hoặc nhiều lần. Mỗi lần tầm bảo sẽ tốn lượng Ngân Phiếu nhất định.

NPC Tầm bảo

Giao diện Tầm bảo

  • Mèo giữ nhà: tăng x2 Linh Khí trong 1 giờ. Có thể sử dụng nhiều Mèo Giữ Nhà trong Sơn trang, hiệu ứng được cộng dồn.

Mèo giữ nhà