Cẩm Nang

Cánh

Cánh trong Hiệp Khách Hành không chỉ giúp cho ngoại hình nhân vật thêm đẹp mắt, nổi bật mà còn là một đôi cánh với uy lực vô song, hợp thể cùng với chủ nhân, đao thương bất nhập và có thể thiên biến vạn hóa. Sở hữu Cánh giúp cho chư vị thiếu hiệp khuếch trương uy lực.

Cánh

    • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 47.
    • Nhấp biểu tượng Cánh để mở giao diện.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Cánh

    • Dùng Lông Vũ để tăng bậc Cánh. Bậc Cánh càng sao sử dụng Lông Vũ càng nhiều. Tăng đến bậc sao nhất định sẽ kích hoạt kỹ năng Cánh tương ứng.
    • Lông Vũ có được khi tham gia Thí Luyện hoặc mua ở Cửa Hàng.

Hiệp Khách Hành

    • Ngoài ra, có thể dùng Tư Chất Đơn-Cánh để tăng thêm thuộc tính tăng bậc của Cánh.

Hiệp Khách Hành

Một số hình ảnh Cánh
TênHình ảnh
Mộng Điệp Dực Hiệp Khách Hành
U Mộng Dực
Hoa Linh Dực
Ảnh Mị Dực
Lăng Tiêu Dực
Lưu Quang Dực
Tử Huyễn Dực
Băng Tinh Dực
Hồng Ma Dực
Ảo Thế Dực
Kim Diệu Chi Dực
Chí Tôn Dực