Cẩm Nang

Tu Luyện

Bên cạnh những hoạt động sôi nổi hàng ngày, chư vị thiếu hiệp sẽ có những lúc nghỉ ngơi hoặc vào những khoảng thời gian không tham gia hoạt động nhưng vẫn có thể nhận được lợi ích. Tu Luyện để có thể tận dụng tối đa nhất quỹ thời gian cũng như có thể tụ hội bằng hữu để luận bàn thế sự, kết giao thêm nhiều mối quan hệ khác.

Đặc biệt vừa tu luyện vừa chơi minigame xếp hình, xếp gạch thật vui vẻ!

Tu Luyện

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 34.
  • Nhấp biểu tượng Tu Luyện hoặc phím tắt Z để mở giao diện:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Giao diện đang ở trạng thái Tu Luyện

  • Tu Luyện nhận EXP: EXP tích lũy theo thời gian Tu Luyện.
  • Tu Luyện nhận Linh Khí: có thể chọn phòng Linh Khí để tăng sản lượng Linh Khí trong Sơn Trang Động Phúc Địa. Có 3 loại phòng: Tím, Lam , Lục tăng tương ứng 150%, 100%, 50% sản lượng Linh Khí. Hãy chiếm cho mình phòng tốt nhất. Có thể chiếm phòng của người khác.

Chiếm cho mình phòng tốt nhất để thu tối đa lợi ích

  • Sử dụng các loại Ngưng Thần Hương để tăng sản lượng Linh Khí. Ngưng Thần Hương có thể sản xuất trong Sơn Trang Động Thiên Phúc Địa, có thể ghép bậc thấp lên bậc cao để sử dụng.

  • Có thể mời người khác song tu (điều kiện: phải khác giới).

  • Vào 12h00 - 12h30 mỗi ngày sẽ mở hoạt động Tu Luyện x10. Chư vị thiếu hiệp nhanh chóng tham gia để nhận được tối đa lợi ích nhé.

Nhấp biểu tượng thông báo

Chọn Treo Máy hoặc Phím tắt Z để Tu Luyện ngay.