Cẩm Nang

Trận Pháp

Trận Pháp là một nét đặc sắc lớn của võ học truyền thống. Trận Pháp bắt nguồn từ chiến đầu quân đội, dùng để bày binh bố trận, phát huy hợp lý hóa chiến lực các chiến sĩ, sau đó lưu truyền đến võ lâm, phối hợp với chiêu thức và nội công trên giang hồ, uy lực càng mạnh.

Trận Pháp trong Hiệp Khách Hành, thông qua phối hợp hợp tác lẫn nhau của những hiệp khách tham chiến, không chỉ tăng sức mạnh chiến đấu của bản thân mà còn tập hợp sức mạnh chiến đấu của nhiều người lại với nhau, huyền ảo vô cùng.

Trận Pháp

  • Nhấp biểu tượng Trận Pháp để mở giao diện:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Trận Pháp

 • Hệ thống Hiệp khách xuất chiến trong Trận Pháp gồm: Công, Trợ và Thủ.
 • Trong 1 Trận Pháp được sử dụng 5 đơn vị xuất chiến: Nhân vật, Thú cưng và 3 Hiệp khách tự chọn.
 • Thú cưng và Nhân vật không thể rời đội hình. Các hiệp khách sử dụng:
  • Hiệp khách Thủ: đưa hàng đầu cùng với thú cưng hoặc hàng 2.
  • Hiệp khách Công: đứng hàng 2 hoặc hàng 3. Lưu ý hiệp khách Công có phòng thủ yếu.
  • Hiệp khách Trợ: luôn đứng hàng cuối vì đây là hiệp khách rất quan trọng trong đội hình. Có thể để Nhân vật đứng cùng hàng với hiệp khách này.