Cẩm Nang

Mục Tiêu

T rên con đường hành tẩu giang hồ trong thế giới Hiệp Khách Hành bao la và rộng lớn, đôi lúc vì mải mê du sơn ngoạn thủy, thưởng hoa lãm nguyệt nên chư vị thiếu hiệp có khi quên mất phương hướng mục tiêu mà mình đề ra để chinh phục. Vì vậy với hệ thống Mục tiêu sẽ giúp các thiếu hiệp dễ dàng định hướng lại nhằm chinh phục các khó khăn và thử thách cam go trước mắt .

Mục Tiêu

    • Nhấp biểu tượng Mục Tiêu để mở giao diện:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

    • Với mỗi mục tiêu sẽ có điều kiện đạt được và tiến độ hoàn thành mục tiêu. Khi hoàn thành các điều kiện của mục tiêu sẽ được tăng lực chiến và nhận danh hiệu tương ứng.

Hiệp Khách Hành

    • Đối với các mục tiêu chưa hoàn thành, giao diện sẽ hiển thị các nhiệm vụ cần làm.

Hiệp Khách Hành