Cẩm Nang

Bang Hội

Quá quen thuộc trong các thể loại game. Bang hội góp phần giúp các quý đại hiệp gần xa có thể trở thành hảo hữu tốt của nhau hoặc có khi thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng trên hết vẫn là lòng nhiệt huyết, trung thành để đưa Bang Hội của mình lên đài danh vọng.

Bang Hội

  • Nhấp biểu tượng Bang để mở giao diện:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Bang Hội

  • Nhân vật đạt cấp 50 hoặc đạt VIP 1 có thể tạo bang.
  • Trang chủ: Các thông tin cơ bản của Bang: Cờ bang, cấp bang, số thành viên, thông báo bang, các hoạt động bang.
    • Phúc Lợi: Tiêu hao 100 cống hiến để nhận 100 thể lực.

   Hiệp Khách Hành

    • Lì Xì Bang: Điểm lì xì nhận thông qua nạp Vàng. Nạp 1 Vàng nhận được 10 điểm lì xì. Dùng điểm lì xì để phát lì xì cho tất cả thành viên trong bang.

   Hiệp Khách Hành

    • Thỏ Biến Hình Đấu Bang: 2 hoạt động hàng ngày mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và bang hội.
    • Lính Thuê Bang: Các thành viên trong Bang có hiệp khách mạnh có thể cho các thành viên khác thuê.

   Hiệp Khách Hành

  • Thành viên: Mỗi Bang hội có các chức vụ: Bang chủ, Bang phó và Trưởng lão có nhiệm vụ quản lý Bang hội.

Hiệp Khách Hành

  • Võ học: Dùng điểm cống hiến bang để học các chiêu thức. Cấp bang càng cao thì các thành viên bang hội có thể học chiêu thức cấp càng cao.

Hiệp Khách Hành

 • Kiến trúc: Dùng điểm Tài phú bang để tăng cấp Kiến trúc bang. Các kiến trúc tăng không vượt quá cấp Sảnh bang.

  Hiệp Khách Hành

  • Sảnh Bang: tăng theo cấp bang, thông qua cống hiến của các thành viên bang.
  • Tàng Kinh Các: quyết định giới hạn Võ học của Bang hội, dùng Tài phú bang để tăng cấp.
  • Tửu Quán: quyết định phúc lợi của Bang hội. Cấp Tửu quán càng cao thì điểm Thể lực nhận từ Phúc Lợi càng nhiều.
 • Cống hiếnTài phú Bang có thể nhận thông qua sử dụng Nền Tàng Bang Hội.