Cẩm Nang

Thí Luyện Giang Hồ

S o tài hùng anh cùng các thiếu hiệp khác trong võ lâm để khẳng định thực tài là niềm mong mỏi của bao nhân sĩ giang hồ. Vượt qua 12 anh hùng trấn ải mỗi tầng để chinh phục đỉnh cao sức mạnh và nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thí Luyện Giang Hồ

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 23.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Thí Luyện Giang Hồ để mở giao diện hoạt động.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện phó bản Thí Luyện Giang Hồ

  • Nhấp Khiêu chiến để được đưa đến bản đồ phó bản.
  • Khiêu chiến lần lượt từng người trấn ải mỗi tầng để vượt tầng.

Hiệp Khách HànhKhiêu chiến người chơi mỗi tầng

  • Mỗi ngày được khiêu chiến 1 lần. Qua ngày sẽ tạo mới.
  • Phần thưởng: Vượt các tầng sẽ nhận Tiền Thí Luyện (VIP được x2 thưởng).
  • Tiền Thí Luyện dùng để mua nhiều vật phẩm giá trị trong Tiệm Đổi.
  • Ngoài ra, có xác suất nhận "Mảnh Thí Luyện Giang Hồ" để tăng cấp Đồ Giám.

Hiệp Khách HànhMảnh Thí Luyện Giang Hồ