Cẩm Nang

Phó Bản Treo Máy

Q uỹ thời gian tham gia các hoạt động có hạn nhưng không khiến nhân vật thua kém cấp độ, hãy tham gia ngay Phó bản Treo máy. Ở đó, các thiếu hiệp có thể rảnh tay trò chuyện, kết giao bằng hữu. Bên cạnh đó, bản đồ Phó bản có các Boss, tiêu diệt sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn.

Phó bản Treo máy

    • Nhấp biểu tượng Phó Bản để mở giao diện:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Phó bản

    • Mỗi ngày có 3 giờ tham gia Phó bản, VIP 3 trở lên được thêm 1 giờ và được mua thêm tối đa 2 lần.
    • Phó bản có các bãi quái với nhiều cấp độ khác nhau, thiếu hiệp có thể chọn khu vực phù hợp với thực lực của mình.
    • Có 6 Boss Phó bản. Khi bị tiêu diệt sẽ hồi sinh sau 10 phút.

Hiệp Khách HànhMỗi hình đầu lâu là nơi các Boss ngự trị