Cẩm Nang

Phó bản Tăng Bậc Trang Bị

Hoan nghênh quý thiếu hiệp đến với Hiệp Khách Hành - Bước đột phá của dòng webgame đánh theo lượt.

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Hiệp Khách Hành nhé!

Phó bản Tăng Bậc Trang Bị

  • Nhấp biểu tượng Phó Bản Tăng Bậc để mở giao diện:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Phó bản

    • Thiếu hiệp đạt level chỉ định thì sẽ mở phó bản tương ứng, vượt ải lần đầu tiên sẽ nhận được Quà Vượt Ải Lần Đầu, sau khi vượt qua lần đầu, những lần tiếp theo phần thưởng sẽ là EXP & Danh Vọng.
    • Trong bản đồ phó bản này có hệ thống treo máy giúp tự động vượt phó bản.

Hiệp Khách HànhVượt Phó bản nhận thưởng

  • Khi vượt thành công sẽ có tỉ lệ rơi EXP, Danh Vọng, vật phẩm tăng bậc và trang bị của tính năng.

Hiệp Khách HànhPhần thưởng vượt phó bản thành công

  • Mỗi cấp độ khác nhau sẽ rơi các gói quà trang bị tính năng khác nhau.
  • Cấp phó bản càng cao thì Bậc của các trang bị tính năng càng cao.