Cẩm Nang

Phó Bản Kinh Nghiệm

Rèn luyện sức mạnh và cấp độ nhân vật đòi hỏi một quá trình kiên trì bền bỉ. Để tối ưu hóa thời gian của các thiếu hiệp cũng như tạo cơ hội để thu thập nhiều vật phẩm quý hiểm, Hiệp Khách Hành khai mở hệ thống Phó bản Kinh nghiệm. Thân mời chư vị thiếu hiệp cùng tham gia!

Phó bản Kinh nghiệm

  • Nhấp biểu tượng Phó Bản để mở giao diện:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Phó bản

  • Như tên gọi, đây sẽ là phó bản giúp thiếu hiệp tăng cấp nhanh chóng.
  • Phó bản Kinh nghiệm gồm các Chương phó bản, mỗi Chương sẽ có 4 phẩm chất tương ứng độ khó của Phó bản: Dễ, Khó, Tuyệt Thế, Siêu Phàm.
  • Vượt phó bản đạt cấp sao càng cao nhận thưởng càng nhiều. Đạt 3 sao sẽ được Càn quét.
  • Phần thưởng vượt phó bản: EXP, Hiệp Hồn Cam, Bạc.

Hiệp Khách Hành

 • Mỗi lượt Khiêu chiến hay Càn quét tốn 100 Thể lực.