Cẩm Nang

Phó Bản Cốt Truyện

Chư vị thiếu hiệp đã am tường cốt truyện Hiệp Khách Hành? Hãy tham gia ngay Phó bản Cốt truyện để hiểu rõ các huyền cơ và nội tình của các nhân vật và nhận ngay các phần thưởng tương ứng tại mỗi giai đoạn!

Phó bản Cốt truyện

    • Nhấp biểu tượng Phó Bản để mở giao diện:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Phó bản

    • Gồm nhiều Chương phó bản, mỗi Chương có nhiều phó bản đi theo nhiệm vụ chính tuyến.
    • Mỗi ngày được 20 lần khiêu chiến hoặc càn quét. Được mua thêm số lần khiêu chiến, tăng VIP sẽ tăng số lần mua thêm.
    • Càn quét hay Khiêu chiến đều nhận được Đá Cường Hóa, Đá Tiến Cấp, Linh Ngọc.
    • Hoàn thành phó bản đạt số sao nhất định sẽ được nhận các Rương quà đặt biệt ở mỗi Chương.

Hiệp Khách Hành